انواع شیر

 شیر لباسشویی  شیر پیسوار فیلتردار  شیر شیلنگی 1/2 طرح S زرد و کروم
     
توضیحات: دارای یک نری و یک مادگی توضیحات: 1/2 و 3/8 توضیحات: اعلا - متوسط
 کد : 2026 کد: 2027 کد: 2028

 

 شیر شیلنگی دسته گازی شیبا
 
توضیحات: سایز 1/2
 کد : 2029