اتصالات شیلنگی

 شیلنگ رابط پکیج یکسر مهره یکسر رزوه  شیلنگ آبگرمکن دوسر مهره  شیلنگ آبگرمکن دوسر مهره
     
توضیحات: 3/4 و 1/2 توضیحات: 1/2  توضیحات: 3/4
 کد : 2010 کد: 2011  کد: 2012 

 

 شیلنگ آبگرمکن  شیلنگ دوسر مهره شیلنگ رابط افزایش طول یکسر مهره یکسر رزوه
     
توضیحات: یک سر چپقی دار توضیحات: زیر دستشویی استیل توضیحات: دارای یک نـری و یک مـادگی
 کد : 2013 کد: 2014  کد: 2015 

 

 شیلنگ حصیری تکپایه تنسو  شیلنگ تک پایه شیلنگ زیردستشویی آچاری
     
توضیحات: دارای یک نـری و یک مـادگی توضیحات:  1/2*m10 استیل توضیحات: رنگ سفید
 کد : 2016 کد: 2017  کد: 2018 

 

 شیلنگ آفتابه سفید شیلنگ آفتابه کششی شیلنگ آفتابه کششی
     
توضیحات: تبدیلدار توضیحات:کروم  توضیحات: طلایی
 کد : 2019 کد: 2020  کد: 2021